Generiske ADHD -medisiner

Konsekvent får vår mentale praksis oppfordringer til å endre merkenavnløsninger til konvensjonelle. Størstedelen av disse oppfordringene er enten fra apotekbutikker eller forsikringsbyråer. Et stort antall av våre pasienter er bekymret for bruk av konvensjonelle resepter. Det er ingen tvil om at konvensjonelle legemidler er grunnleggende rimeligere. Mange apotekbutikker inkludert Walmart og Target har gjennomført eksepsjonelt brede konvensjonelle prosjekter.  kjop-rohypnol-flunitrazepam-bestill-rohypnol-2mg/ Bruken av ikke -eksklusive medisiner har spredt seg over infeksjonsområdet. ADHD -resepter er ikke noe spesielt tilfelle.

Generics har vært tilgjengelig en god stund for de kortvirkende energizer -strukturene. Utnyttelsen deres hadde vært ekstremt bred i lang tid. Uansett reduserte passasjen til markedet for langtidsvirkende energizer -planer deres bruk fundamentalt. I løpet av det siste tiåret har det vært et solid press mot bruk av langtidsvirkende medisiner. Mange undersøkelser viser at bruk av langtidsvirkende resepter gir bedre konsistens og dermed bedre tilstrekkelighet. Mange kritikere og tvilere vil rette oppmerksomheten mot nettopp at narkotikavirksomheten har hatt stor fordel av utnyttelsen av disse nye langtidsvirkende planene. Dette hadde vært situasjonen opp til dette punktet da den viktigste langvirkende energispenningen for å bli ikke -eksklusiv åpnet seg i løpet av de siste par månedene.

Adderall XR er den viktigste langvirkende energispenningen som er tilgjengelig som en konvensjonell. Dette har ført til en økning av henvendelser fra mange av mine pasienter. Mange er bekymret for at den konvensjonelle strukturen ikke vil være like kraftig. Hver sak har vært ekstraordinær. De fleste pasientene har ikke sett noe skille. Til tross for det er det noen som har merket en reduksjon i tilstrekkelighet. Det har i tillegg vært en liten samling som har hatt en ekspansjon i tilfeldige effekter. Mitt forslag er å notere deg dagen reseptene dine ble endret til det ikke -eksklusive og å se etter eventuelle forskjeller. I tilfelle det ikke er noen forskjeller, trenger du tydeligvis ikke å gjøre noe. Forutsatt at du er i den lille samlingen som har sett et skille, kan du kontakte din anbefalte lege for å sjekke om en måleendring får deg i sporet igjen. Forutsatt at det ikke fungerer, må du kanskje betale ekstra kontanter og forbli på merkenavnet. Denne metodikken er relevant for alle medisiner; ikke bare Adderall XR.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *